Psychotherapeut

Een psychotherapeut is een behandelaar die mensen die geestelijk lijden of ernstige psychosociale problematiek hebben helpt. Psychotherapie probeert zo hun persoonlijke situatie te verbeteren via gesprekken. Een psychotherapeut heeft een vierjarige opleiding gevolgd. Dit kan een psycholoog, een psychiater of iemand zonder kwalificaties zijn. De titel ‘psychotherapeut’is niet beschermd. Iedereen kan zich psychotherapeut noemen.

Voor veel mensen lijken klinisch psychologen bijna hetzelfde als psychiaters, maar er zijn belangrijke verschillen. Een verschil is dat een klinisch psycholoog een gedragsdeskundige is en dat de psychiater een arts is die opgeleid is om lichamelijke ziekteprocessen vast te stellen en te behandelen. Een psychiater heeft als vooropleiding een arts-opleiding doorlopen..

Een klinisch psycholoog heeft als vooropleiding een universitaire master opleiding psychologie. Beiden zij gespecialiseerd in geestesziekten. Omdat een psychiater een arts is mag alleen hij medicatie voorschrijven. Een klinisch psycholoog is meer gespecialiseerd in de psychologische behandeling van complexe problematiek en is als enige in staat tot het verrichten van psychologisch (o.a. cognitief, persoonlijkheids-) onderzoek.

De psychiater en de klinisch psycholoog zijn beiden gespecialiseerd in diagnostiek van psychiatrische en psychologische stoornissen.

Comments are closed.