Wat is Osteopathie?

Osteopathie is een manuele behandelingstherapie, waarbij de mens in zijn totaliteit wordt benaderd. Aan de hand van het opsporen en behandelen van bewegingsverliezen in het lichaam, wordt het zelfgenezend vermogen van de patiënt gestimuleerd en kan het lichaam zichzelf verder herstellen.

Wij zien onszelf als “klassiek geschoolde osteopaten”, d.w.z dat wij vooral veel belang hechten aan het pariëtale en het viscerale systeem.  Osteopathie zoekt naar de oorzaak waarom een bepaalde zone klachten geeft.

De osteopaat behandelt vooral functionele klachten.  Steeds wordt er eerst nagegaan of er geen klassieke testen nodig zijn (echo, RX, scan, bloedonderzoek,..)  Bij enige twijfel wordt steeds doorverwezen naar de klassieke geneeskunde waarmee sinds jaren een goede samenwerking gegroeid is!

Wil u meer weten over osteopathie dan verwijzen we u graag naar de site van de professionele osteopaten (www.osteopathie.be)

No Comments Yet.

Leave a comment