Yentl Mylle is klinisch psycholoog en psychodynamisch, psychoanalytisch therapeut. Ze heeft ruime ervaring in het begeleiden van kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele moeilijkheden en hun context in West-Vlaams Therapeutisch Centrum De Berkjes en in TEJO  Oostende. Op dit moment werkt ze als psycholoog op de eenheden Jeugd Behandeling en Jongvolwassenen van Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie te Pittem.

Haar ambulante praktijk richt zich vooral tot kinderen (0 - 12 jaar), adolescenten en jongvolwassenen (+- 13 - 26 jaar) en hun ouders. Ze vertrekt vanuit respect voor de emotionele beleving, de  mogelijkheden en krachten van elk individu en de eigenheid van elk verhaal.

Wanneer je in de knoop ligt, kan dit zich uiten in slecht slapen, ruzies thuis, moeilijkheden op school, problemen rond eten, erg aanhankelijk gedrag, zich terug trekken, gepieker, vaak heel bang zijn, woede-aanvallen of ander (zelf) destructief gedrag.

Jongeren en jongvolwassenen zijn zoekende rond hun toekomst, proberen zelfstandiger te worden en los te komen van thuis, hebben vragen rond seksualiteit enz.

In de therapie kunnen overweldigende ervaringen verwerkt worden via gesprek en spel. Je kan er komen spreken rond hetgeen jou bezighoudt in het alledaagse. Je kan er leren om gedrag van anderen en jezelf beter te begrijpen vanuit achterliggende gevoelens, gedachten en motivaties. Je leert je beter verplaatsen in anderen om zo meer in contact te komen met jezelf in relaties. Dit kan zorgen voor meer positieve en verbindende gesprekken of momenten met de mensen rondom je. Je leert er om te gaan met heftige emoties.

In de kennismakingsgesprekken proberen we goed te begrijpen wat er gaande is en proberen we zicht te krijgen op je verwachting. In overleg wordt de frequentie en het tarief van de therapie bepaald.

De praktijk biedt therapie voor: verlieservaringen, scheiding, hechtingsproblemen, relationele moeilijkheden, zoektocht in identiteit, angst (falen, loskomen, voor contact), psychosomatische klachten, onzekerheid, agressie, eet- of slaapproblemen, sombere stemming, vragen rond zingeving, burn-out …

Yentl blijft zichzelf bijscholen via vormingen en studiedagen, ze volgt een leertraject in analyse. Ze is erkend door de Belgische Federatie van Psychologen met erkenningsnummer:  882113703.

Opleiding:

•   2013: Master Klinische Psychologie

•   2016: Postgraduaat Psychoanalytische Therapie met kinderen en jongeren

Voor een afspraak: yentl.mylle@hotmail.com

 

 

Sharing is caring!